در حال بارگذاری اطلاعات
1 / 5
سرخ زر، زعفران خالص و طبیعی
2 / 5
SORKH ZAR, Natural and Pure Saffron
3 / 5
گنج طبیعت
4 / 5
SORKH ZAR, Premium Saffron
5 / 5
Treasure of Nature
Premium Saffron

Super Negin Saffron 1g

3.50 $

Details and Order

Premium Saffron

Super Negin Saffron 2g

6.50 $

Details and Order

Premium Saffron

Super Negin Azin Saffron 2g

6.80 $

Details and Order

Premium Saffron

Super Negin Saffron 3g

9.50 $

Details and Order

Premium Saffron

Super Negin Khatam Saffron 3g

10.50 $

Details and Order

Premium Saffron

Super Negin Saffron 4g

11.50 $

Details and Order

Premium Saffron

Super Negin Azin Saffron 4g

11.90 $

Details and OrderSaffron nutritional value

Saffron is a seasoning and colorant of food. Saffron reduces fat and cholesterol in the blood. Calming saffron, appetite, antispasmodic, anti-cardiac and cancer enhancer, memory enhancer and blood pressure lowering. Saffron is used to treat asthma, skin diseases, eye diseases, urinary tract infections, jaundice, menstrual bleeding, abdominal distension, stomach pain, and anemia treatment. Saffron helps digest food and strengthens the stomach and is used as a housing especially for gum pain.

Anti-depressant plant

Saffron consumption is effective in preventing depression. According to research, saffron has anti-depressant properties, while traditional saffron fever has also been attributed to the frightening and funny properties. According to the results of this study, the use of saffron in food and drink at least one cup of saffron tea for relaxation is recommended. Saffron is an enhancement of the mind's focus and is effective in preventing Alzheimer's and Parkinson's disease. Saffron is effective in treating neuropathic pain and low back pain.

Preventing vision reduction

Saffron is effective in regulating the function of sight cells, protecting vision cells against damage and preventing the development of eye diseases and restoring damaged eyes of the eye. Saffron is effective in the treatment of retinal detachment disorders that are caused by aging. Saffron consumption in the diet prevents progression of the genetic diseases of the eye, and therefore its balanced consumption is recommended for the elderly and people with eye diseases.

Anticancer

Saffron has anti-cancer effects and acts as an anti-tumor agent and free radical additive. Antioxidant substances contained in saffron have anti-cancer properties.